ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 COPYRIGHT ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

Επιχειρηματικές δεξιότητες:

• Μετατροπή ενός καλλιτεχνικού έργου (project) σε κερδοφόρο επιχειρηματικό εγχείρημα
• Αξιοποιώντας τα πνευματικά προϊόντα ως πηγή εισοδήματος
• Από την ιδέα στην πνευματική ιδιοκτησία

Αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζει:

• τη διαχείριση και αξιολόγηση του πνευματικού κεφαλαίου,
• τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας,
• την αξιοποίηση του πνευματικού ‘ενεργητικού’.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του κεφαλαίου:

Ο στόχος του κεφαλαίου είναι η κατανόηση της φύσης του πνευματικού κεφαλαίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας, και του σημαντικού ρόλου που παίζουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός καλλιτεχνικού έργου..
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου θα αποκτήσετε γνώσεις για τους τρόπους χρήσης του πνευματικού ‘ενεργητικού’ που διαθέτετε, καθώς και τρόπους για την ανάπτυξη στρατηγικών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εισαγωγή:

Έχετε ποτέ προσεγγίσει τη γνώση και τεχνογνωσία, τα επαγγελματικά ‘μυστικά’, και το copyright ως πνευματική ιδιοκτησία; Είναι κάτι που συνήθως δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Αρκεί να αναλογιστούμε για παράδειγμα τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των εταιρειώ Apple Inc. και Samsung Electronics Co.οι οποίες οδήγησαν σε δικαστικούς αγώνες όπου διακυβεύτηκαν ιλλιγγιώδη ποσά. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τη σημασία των πνευματικών προϊόντων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος τους.

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για καινοτομία ενσαρκώνονται συχνά σε προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν δημιουργείται κάτι καινούργιο και μοναδικό, είναι εύλογο να επιθυμεί ο δημιουργός του να το προστατέψει από τον ανταγωνισμό και να αξιοποιήσει εκείνος τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη δημιουρ΄για του. Πίσω από κάποιο τελικό προϊόν ή υπηρεσία υπάρχει μια μακρά ιστορία ιδεών και σχεδιασμού, πρωτοτύπων, διαδικασιών παραγωγής κλπ.

“Η πνευματική ιδιοκτησία αναφέρεται στα δημιουργήματα του πνεύματος: εφευρέσεις, λογοτεχνικά έργα και έργα τέχνης, σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Η πνευματική ιδιοκτησία, υπό την ευρεία έννοια, αναφέρεται στα νομικά δικαιώματα που συνδέονται με τη διανοητική παραγωγή στα πεδία της βιομηχανίας, της επιστήμης, της λογοτεχνλίας και των τεχνών. ” (World Intellectual Property Organization, WIPO)

Ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείστε είναι σίγουρο ότι πρέπει να διαχειριστείτε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίως, χωρίς απαραίτητα να το έχετε αντιληφθεί. Αν σκοπεύετε να εμπλακείτε επιχειρηματικά ή επαγγελματικά σε αυτά τα πεδία, θα πρέπει λοιπόν να λάβετε σοβαρά υπόψη την προστασία τω πνευματικών σας προϊόντων κι όλων των διαστάσεων που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία.

Βασικά πεδία και γνώσεις:

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστατέψετε την πνευματική σας ιδιοκτησία, η οποία χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και πρϋποθέσεις μπορεί να γίνει αντικείμενο αξιοποίησης κι εκμετάλλευσης από τρίτους με αποτέλεσμα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συναντήσετε τρόπους για τον εντοπισμό, την προστασία και την ορθή αξιοποίηση της πνευματικής σας ιδιοκτησίας.

The main chapters

PARTNERS