ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 MARKETING

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

  • Δυνατότητα προώθησης και πώλησης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - Αρχικό στάδιο επιχειρηματία) 
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες (Internet και Social Media)

Στόχοι του κεφαλαίου:

  • Εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας storytelling στο marketing.
  • Παρουσίαση και ανάλυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη διαδικασία πώλησης.
  • Η τεχνική pitching.
  • Eξοικείωση με τα εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο online marketing.
  • Κατανόηση της λειτουργειών και της σημασίας του Search Engine Marketing (SEM) και της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων με τη χρήση Search Engine Optmization (SEO) και Google AdWords.

Εισαγωγή

Οι τεχνικές marketing έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας των διαθέσιμων εργαλείων σε περιβάλλον web 2.0. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τρόπους που εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης και πώλησης, τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο, όσο και μέσω του διαδικτύου. Θα εξεταστεί η μεθοδολογία του storytelling, οι κυριώτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, η μέθοδος του pitching, καθώς και τα εργαλεία που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δυνατότητες των SEM, SEO και Google AdWords. Τα παραπάνω θα σας βοηθήσουν νε επιλέξετε και να εφαρμόσετε τη σταρτηγική προώθησης και πώλησης που ταιριάζει σε εσάς και τα προϊόντα ή τις ιδέες σας.

The main chapters:

 

PARTNERS