ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΥΤΟ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

Έχετε νοιώσει ποτέ ότι βρίσκεστε στην «κορυφή του κόσμου»; Έχετε νοιώσει μήπως ξυπνώντας κάποιο πρωί ότι δεν θέλετε να κάνετε απολύτως τίποτα; Η κνητοποίηση το εαυτού μας είναι ένα περίπλοκο θέμα. Μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας, ενώ η έλλειψη κινητοποίησης μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια.

Motivation

Όλοι χρειαζόμαστε μια δόση κινητοποίησης για να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα, ιδιαίτερα εάν μπροστά μας βρίσκεται μια πρόκληση με δημιουργικό χαρακτήρα. Από πού όμως έρχεται η κινητοποίηση; Η φύση της δε γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς επηρρεάζεται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε σε 4 διαστάσεις της κινητοποίησης σε αντίστοιχες ενότητες: (Ενότητα 1), ‘πηγές κινητοποίησης’, (Ενότητα 2) ‘θετική ψυχολογία’, (Chapter 3) ‘στοχοθεσία’, και (Ενότητα 4) ‘διαχείριση ρίσκου’

Στόχοι της ενότητας:

Αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

• να αναγνωρίζουν τα δικά τους εσωτερικά κίνητρα
• να εφαρμόζουν πρακτικές που θα τους βοηθούν να παραμένουν κινητοποιημένοι
• να αντιλαμβάνονται τις βαθύτερες πτυχές της αυτό-κινητοποίησης.

Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

• να μεγιστοποιούν τους παράγοντες αυτό-κινητοποίησης
• να θέτουν στόχους προς επίτευξη στη βάση παραγόντων αυτό-κινητοποίησης
• να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους μέσα από έξυπνους στόχους
• να αποφεύγουν αυτά που ακυρώνουν ή εμποδίζουν την αυτό-κινητοποίηση.

Εισαγωγή: Διαχείριση κινητοποίησης

Motivation blackboard

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μπορέσετε να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες αυτό-κινητοποίησης, καθώς και αξιοποιήσετε tips για καλύτερα αποτελέσματα. Η κινητοποίηση είναι μια διανοητική στάση η οποία μας ωθεί να επιτυγχάνουμε στόχους και να έχουμε γενικότερα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη Daniel Goleman και το έργο του για τη συναισθηματική νοημοσύνη, η κινητοποίηση αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

• Προσωπικά εφαλτήρια για δράση και επιτυχία
• Προσήλωση σε προσωπικούς στόχους
• Ετοιμότητα για δράση απέναντι σε ευκαιρίες
• Αισιοδοξία και αντοχή στις δυσκολίες

Τα πλεονεκτήματα της αυτό-κινητοποίησης είναι πολλά. Όσοι κινητοποιούν τον εαυτό τους επιδεικνύουν συνήθως αρκετές δεξιότητες διαχείρισης κι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. (Πηγή: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html)

Με ποιόν τρόπο λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε το εαυτό μας ώστε να κινητοποιούμαστε!

Βασικά πεδία και γνώσεις

The Science of Motivation

The Power of Motivation: Crash Course Psychology #17

Dan Pink – The Puzzle of Motivation

Dan Ariely – What Makes Us Feel Good About Our Work?

The main chapters

PARTNERS