MODUL 5 TERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

A modul által érintett készségek és kompetenciák:

Ez a modul egyaránt szól azoknak, akik szabadúszóként tevékenykednek és azoknak is, akik művészi és interdiszciplináris projekteket vezetnek. A modul során a kettő tevékenységhez kapcsolódó problémákra - saját projektünk tervezése és vezetése, a tevékenységek lehatárolása a projekteken belül – adunk választ. Áttekintjük a projektekkel kapcsolatos legfőbb menedzsment-fogalmakat, valamint foglalkozni fogunk az időmenedzsmenttel és a munkatervezéssel legyen szó akár egyszemélyes projektről, akár csoportmunkáról. Mindezeket olyan példákkal fogjuk illusztrálni, melyek gyakorlati ismeretek is adnak.

A modul céljai:

A modul végén eljutunk a személymenedzsmentig. Megismerjük a projektek a kapcsán a célkitűzés és tervezés módszereit és azt is, hogy ezeket hogyan fogalmazzuk meg egyszemélyes és csoportos projektek formájában. Szó lesz arról, hogy miként kell csoportokat menedzselni.

Bevezető:

“Semmi sem különösen nehéz, ha kis munkákra osztod”
Henry Ford

A mai foglalkoztatás helyzetben, főként a tágan értelmezett kulturális és kreatív iparban a teljes munkaidős állás már inkább ritkaságnak számít. Egyre jellemzőbbek és egyre gyakrabban bevételünk alapja az önfoglalkoztatás és a szabadúszóság különböző formái. Éppen ebből fakadóan a saját munkáink és mások munkáinak beosztása, az időmenedzsment különösen fontossá vált. Állandó munkahely és szigorú munkarend hiányában minden megbízás egy-egy külön projektté válik, ezért meg tanulnunk a projektmenedzsmentet, ráadásul nem ritkán a teljes portfóliónk ilyen munkákból áll. A klasszikus munkahelyi struktúráké és a nyolc órás munkarendből való kiszakadás egyúttal veszélyekel is hordoz magában: motivációs problémák (lsd: előző fejezet), az idő- és önmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások különösen fontosak.

Magának a „projektnek” a definiálása a kreatív tevékenységek kapcsán amúgy is igen nehéz, elég ha a lengyel nyelvet vesszük alapul, ahol a „projekt” szót egyszerre értik arra, hogy „projekt” és hogy „dizájn”... 

...It Úgy is felfoghatjuk, hogy a munka, amit egy feladat teljesítésébe beletettünk – meghatározott keretek között és előre meghatározott idő- és pénzköltség árán. A projekt egy folyamat...

A modul céljai a következők

A modul fő célja a projekt-alapú gondolkodás alapjainak bemutatása művészek és a kreatív szakmákban dolgozók számára, illetve az időmenedzsment, HR és a projektmenedzsment alapjainak megismertetése.

The main chapters

PARTNERS