MODUL 6 PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Kompetencje przedsiębiorcze omówione w niniejszym module:

• Jak lepiej wykorzystać swoją pracę artystyczną?
• Jak wykorzystać swoje zasoby intelektualne?
• Jak zarządzać procesem przekształcania idei w własność intelektualną?

Niniejszy moduł wspiera rozwój takich umiejętności jak:

• ocena kapitału intelektualnego, rozwój zasobów intelektualnych - innowacji,
• zarządzanie własnością intelektualną,
• wykorzystywanie zasobów intelektualnych.

Cele modułu:

Celem tego modułu jest pomoc w zrozumieniu natury kapitału intelektualnego, własności intelektualnej, praw autorskich oraz wykazanie, dlaczego są to tak ważne kwestie w rozwijaniu działalności biznesowej/artystycznej. Moduł ma zadanie pomóc również w zrozumieniu w jaki sposób należy definiować te zagadnienia, rozwijać je, zarządzać nimi oraz jak chronić własności intelektualne.
Jego celem jest pomoc w zdobyciu umiejętności identyfikowania i planowania wykorzystania swoich zasobów intelektualnych oraz umiejętności opracowania strategii ochrony swojej własności intelektualnej.

Wprowadzenie:

Większość osób nie postrzega wiedzy korporacyjnej, biznesowej, tajemnicy handlowej czy dzieł chronionych prawem autorskim za cenną własność intelektualną, ale właśnie w tym kontekście warto zastanowić się chociażby nad charakterem konfliktu pomiędzy Apple Inc. a Samsung Electronics Co. dotyczącym projektowania smartfonów i tabletów. W tym konflikcie stawką są setki milionów dolarów. Może to być inspiracją do spojrzenia na własność intelektualną z trochę innego punktu widzenia, a poniższe rozdziały mają za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu i lepszym wykorzystaniu zasobów intelektualnych artystów i twórców.

Kreatywność i potrzeba wynalazku często są charakterystyczne dla produktów, które można uznać za związane z tematem własności intelektualnej. Jeśli powstaje coś nowego i unikalnego, chronienie go przed konkurencją jest celowe, aby zachować przewagę, którą jest ten nowy wynalazek. Za produktami i usługami, z których korzystamy, takimi jak design, nowy proces produkcyjny czy sama marka, stoi długi łańcuch innowacji.

“Własność intelektualna odnosi się do wytworów umysłu: wynalazków; dzieł literackich i artystycznych; oraz symboli, nazw i obrazów używanych w handlu. Własność intelektualna, bardzo szeroko, oznacza prawa wynikające z aktywności intelektualnej w dziedzinach przemysłowych, naukowych, literackich i artystycznych” (World Intellectual Property Organization, WIPO)

Niezależnie od dziedziny działalności i rodzaju świadczonych usług, najprawdopodobniej większość artystów i twórców regularnie zajmuje się własnością intelektualną - być może nawet o tym nie wiedząc. Planując rozwój firmy należy rozważyć podjęcie kroków w celu ochrony, zarządzania i dochodzenia praw własności intelektualnej swoich produktów i pomysłów - to może bardzo pomóc w cieszeniu się owocami swojej pracy!
A to jest ostateczny cel, prawda?

Szczegółowe cele edukacyjne:

Bardzo ważne jest, aby identyfikować i chronić swoją własność intelektualną, ponieważ unikalne pomysły mogą być łatwo kopiowane, co może spowodować, że ktoś inny będzie czerpał zyski z nie swoich pomysłów. Ten moduł ma za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu, ochronie i czerpaniu korzyści właśnie z własności intelektualnej.

The main chapters

PARTNERS