MODUL 4 AUTOMOTYWACJA

Kompetencje omówione w niniejszym module:

Czy kiedykolwiek czułeś się „panem świata”, z adrenaliną pulsującą w Twoich skroniach i rozpierającą się energią? A następnego ranka po przebudzeniu nie miałeś już ochoty na nic? Motywacja bywa zdradliwa... Z jednej strony pomaga osiągnąć cele w najbardziej efektywny sposób, ale z drugiej - brak motywacji może „paraliżować” i być związany z jedną z największych barier mentalnych.

Motivation

Wszyscy potrzebujemy trochę (czytaj: dużo) motywacji, aby działać, zwłaszcza gdy staramy się stworzyć i rozwijać własny kreatywny biznes. Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić. No bo skąd pochodzi motywacja? Motywacja to coś bardzo nieuchwytnego, a w dodatku ma na nią wpływ bardzo wiele czynników, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Niniejszy moduł koncentruje się na czterech ważnych aspektach motywacji i ma za zadanie pomóc we wzmocnieniu autodyscypliny w osiąganiu wyznaczonych celów. Te obszary to „źródła motywacji" (rozdział 1), „psychologia pozytywna" (rozdział 2), „wyznaczanie celów" (rozdział 3) oraz „zarządzanie ryzykiem i odporność" (rozdział 4). Moduł jest powiązany z poziomem 3 „Ram kompetencji przedsiębiorczości ArtENprise"] 

Cele modułu:

Podstawowe cele edukacyjne

Podstawowe cele edukacyjne:

• lepsze zrozumienie osobistych czynników motywujących;
• umiejętność rozwijania automotywacji i pozostawania zmotywowanym;
• szersza wiedza na temat obszarów i sposobów motywacji.

Szczegółowe cele edukacyjne

• zwiększenie osobistej motywacji i umiejętności pozostania zmotywowanym;
• umiejętność ustalenia celu/celów swojego projektu, zarządzania czasem i dostępnymi zasobami;
• umiejętność rozwijania swojej firmy w oparciu o zasady SMART;
• umiejętność unikania elementów wpływających negatywnie na automotywację.

Wprowadzenie: zarządzanie własną motywacją

Motivation blackboard

Niniejszy moduł ma wspierać w autoanalizie własnej motywacji oraz dostarczyć wskazówek i porad przydatnych do rozwoju osobistego czy poprawy automotywacji. Motywacja to sposób myślenia, który wspiera, a często warunkuje, osiąganie założonych celów. Pomaga czuć się bardziej spełnionym i poprawia ogólną jakość życia. Według Daniela Golemana, autora i dziennikarza naukowego specjalizującego się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej, motywacja składa się z następujących czterech elementów:

• osobista potrzeba osiągania celów, potrzeba ulepszenia lub realizacji określonych standardów;
• angażowanie w cele osobiste lub organizacyjne;
• inicjatywa lub „gotowość do wykorzystywania szans
• optymizm i odporność (zdolność do kontynuowania działań pomimo napotykanych niepowodzeń)

Zalety automotywacji są wielopłaszczyznowe. Osoby dobrze zmotywowane są lepiej zorganizowanie, posiadają dobrze rozwiniętą umiejętność zarządzania czasem, charakteryzują się wyższą samooceną i pewnością siebie. (źródło: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html)

Jak więc możemy się lepiej motywować? Przed zapoznaniem się z głównymi rozdziałami tego modułu – prezentujemy 8 prostych wskazówek, które pomogą zachować motywację!

Szczegółowe cele edukacyjne

Nauka motywacji

Siła motywacji: Crash Course Psychology #17

Dan Pink – The Puzzle of Motivation

Dan Ariely – What Makes Us Feel Good About Our Work?

The main chapters

PARTNERS