MODUL 2 FINANSE

Kompetencje związane z tym modułem

Najważniejszymi kompetencjami w zakresie dobrego zarządzania finansami są:

- umiejętność rozróżniania różnych rodzajów kosztów w projekcie.
- znajomość najważniejszych metod analizy środowiska wewnętrznego i kosztów projektu biznesowego.
- znajomość różnych metod pozyskiwania środków finansowych pomocnych w przygotowaniu projektu biznesowego.
- umiejętność stworzenia kosztorysu dla projektu.

Cele modułu

Niniejszy moduł zawiera:

- różne metody pomocne w analizie środowiska wewnętrznego projektów biznesowych
- rodzaje struktur kosztów (podstawowa rachunkowość):
• koszty pracy 
• kapital
• materiały/produkty.
- metody dobrego zarządzania finansami projektu
- dwie najlepiej znane metody pozyskiwania finansowania projektów i sposoby ich realizacji: fundraising oraz crowfunding

Moduł ten koncentruje się zatem na czterech ważnych aspektach finansowych pomagając wzmocnić wiedzę, niezbędną do osiągania celów biznesowych. Najważniejsze obszary to: fundraising (rozdział 1), crowdfunding (rozdział 2), zarządzanie finansami (rozdział 3), księgowość - podstawowe zagadnienia (rozdział 4).

Wprowadzenie

Przedsiębiorca powinien znać różne metody i koncepcje biznesowe pomocne w lepszym analizowaniu wewnętrznego środowiska swojej firmy. Ten rodzaj analizy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu biznesowego. Z drugiej strony niezwykle ważna jest świadomość różnego rodzaju kosztów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na firmę, a także, w przypadku braku wystarczających środków na sfinansowanie projektu lub określonej działalności, wiedza na temat najlepszych metod zdobywania funduszy i tego jak takie metody działają. Ponadto moduł też opisuje wszystkie rodzaje kosztów ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


Najważniejsze treści/cele modułu

• Analiza kosztów i korzyści.
• Analiza progu rentowności 
• Analiza SWOT
• Zrównoważona karta wyników
• Metody pozyskiwania funduszy na projekt: fundraising oraz crowdfunding

The main chapters

PARTNERS