MODUL 1 MARKETING

Kompetencje związane z tym modułem:

  • Umiejętność prezentacji i sprzedaży nowych produktów lub idei na POZIOMIE 1 (podstawowym) ram kompetencji projektu ArtENprise 
  • Umiejętności komunikacyjne i działań w internecie, w tym w mediach społecznościowych

Cele modułu:

  • Znajomość głównych cech technik budowania narracji stosowanych w marketingu produktów.
  • Umiejętność analizy najważniejszych umiejętności komunikacyjnych ważnych w procesie sprzedaży produktów.
  • Umiejętność prawidłowego sposobu prezentacji produktu lub projektu za pomocą techniki „pitchingu”.
  • Zapoznanie się z najczęściej używanymi narzędziami społecznościowymi w marketingu online na świecie.
  • Zrozumienie znaczenia marketingu za pomocą „Search Engine Marketing (SEM), optymalizacji stron internatowych za pomocą Search Engine Optmization (SEO) oraz Google AdWords (jako narzędzia SEM).

Wprowadzenie

Techniki marketingowe uległy znacznym zmianom w ciągu ostatnich lat, szczególnie dzięki zastosowaniu szeregu standardowych narzędzi społecznościowych w sieci Web 2.0. W tym module prezentujemy szereg kluczowych aspektów niezbędnych do odniesienia sukcesu w sprzedaży produktów, zarówno osobiście, jak i przez Internet. Rozdział zawiera opis takich zagadnień jak wykorzystywanie technik budowania narracji, najważniejsze umiejętności komunikacyjne, które należy znać przy sprzedaży produktów, technika „pitchingu” i jak można ją wykorzystać do jak najlepszego zaprezentowania produktu, najczęściej używane w marketingu narzędzia w mediach społecznościowych czy znajomość niektórych ważnych, z marketingowego punktu widzenia, terminów takich jak SEM, SEO czy Google AdWords. Wszystkie te elementy są ważnym wsparciem w procesie opracowania najlepszej strategii w ulepszaniu marketingu Twojego produktu, a tym samym Twojej osobistej marki w sieci.

The main chapters:

 

PARTNERS